Minority stress and mental health among Dutch LGBs: examination of differences between sex and sexual orientation

L. Kuyper, C.M. Fokkema

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

173 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Minority stress and mental health among Dutch LGBs: examination of differences between sex and sexual orientation'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Social Sciences