miR-127 protects proximal tubule cells against ischemia/reperfusion: identification of kinesin family member 3B as miR-127 target

E. Aguado-Fraile, E. Ramos, D. Saenz-Morales, E. Conde, I. Blanco-Sanchez, K. Stamatakis, L. del Peso, E. Cuppen, B. Brune, M.L. Bermejo

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'miR-127 protects proximal tubule cells against ischemia/reperfusion: identification of kinesin family member 3B as miR-127 target'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences