miR-25 in heart failure

Erik W Bush, Eva van Rooij

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)610-2
Aantal pagina's3
TijdschriftCirculation Research
Volume115
Nummer van het tijdschrift7
DOI's
StatusGepubliceerd - 12 sep 2014

Citeer dit