miRNA overexpression induces cardiomyocyte proliferation in vivo

Andrew H Baker, Eva van Rooij

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)497-8
Aantal pagina's2
TijdschriftMolecular Therapy
Volume21
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - mrt 2013

Citeer dit