miRNAs: small changes, widespread effects

S.E.V. Linsen, B.B.J. Tops, E. Cuppen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

16 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1157-1159
TijdschriftCell Research
Volume18
DOI's
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit