Mirror fear in the absence of a functional amygdala.

Y. Mihov, K.M. Kendrick, B. Becker, J. Zschemack, H. Reich, W. Maier, C. Keysers, R. Hurleman

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)9-11
TijdschriftBiological Psychiatry
Volume73
DOI's
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit