Mirror neurons.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

257 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)971-973
TijdschriftCurrent Biology
Volume19
DOI's
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit