Mis-placed boomerangs; Artistic creativity supply chain capitalism, and the production of ethnic arts in Bali

A. Dragojlovic

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)245-261
TijdschriftThe Asia Pacific Journal of Anthropology
Volume13
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit