Mise en evidence d'un dimorphisme sexuel et d'une variation saisonniere dans l'innervation vasopressinergique centrale de la gerboise (Jaculus orientatlis): approche immunocytochimique

N. Lakhdar-Ghazal, M.L.H.J. Hermes, R.M. Buijs, W. Bengelloun, P. Pévet

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

41 Downloads (Pure)
Originele taal-2Frans
TijdschriftArchives Internationales de Physiologie, de Biochimie et de Biophysique
VolumeAY97
StatusGepubliceerd - 1988

Citeer dit