Misophonia: Diagnostic criteria for a new psychiatric disorder.

A. Schroeder, N. Vulink, D. Denys

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)54706
TijdschriftPLoS One
Volume8
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit