Missing work after retirement: the role of life histories in the retirement adjustment process

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

216 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Missing work after retirement: the role of life histories in the retirement adjustment process'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences