"Mission impossible": the intermediary role of the Dutch politician and journalist Frans Goedhart in the Dutch-Indonesian conflict, 1945-1947

M. de Keizer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)113-140
TijdschriftIndonesia
Volume1993
Nummer van het tijdschrift55 (april)
StatusGepubliceerd - 1993

Citeer dit