Misverstanden over vergrijzing: wensenpakket van velen niet te realiseren

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

13 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)37-40
TijdschriftDemos: bulletin over bevolking en samenleving
Volume21
Nummer van het tijdschrift5
StatusGepubliceerd - 2005

Citeer dit