Mitigating eutrophication nuisance: in-lake measures are becoming inevitable in eutrophic waters in the Netherlands

Miquel Lürling (Co-auteur), Maíra Mucci

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

31 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Mitigating eutrophication nuisance: in-lake measures are becoming inevitable in eutrophic waters in the Netherlands'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences

Agriculture & Biology