Mitochondrial DNA variation within P-type cytoplasmic male sterility of Plantago lanceolata L

C.F.M. Groenendijk, J.M. Sandbrink, J. Van Brederode, J.M.M. Van Damme

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  1 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  MtDNA restriction fragment polymorphisms were found between cytoplasmic male-sterility types P and R of Plantago lanceolata with the homologous probe pPl311 and maize mtDNA fragments derived from the regions of atp1, cox1 and cox2. No mtDNA differences were observed between male-sterile and restored plants with the same cytoplasmic type. The consistency of the polymorphisms was studied in 83 plants from 24 natural populations in the Netherlands. Within the R-cytoplasm no mtDNA polymorphisms were found, whereas seven variant mtDNA RFLP patterns were observed within the P-cytoplasm using pPl311. We also report on a putative new cytoplasmic male-sterility type, which showed a unique RFLP pattern supporting its distinct status. [KEYWORDS: cytoplasmic male sterility; gynodioecy; mtDNA variation; Plantago lanceolata Thymus-vulgaris l; natural-populations; maize; polymorphism; gynodioecy; maritima; subunit; genome; gene; inheritance]
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)75-83
  TijdschriftHeredity
  Volume78
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1997

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Mitochondrial DNA variation within P-type cytoplasmic male sterility of Plantago lanceolata L'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit