Mitochondrial DNA variation within P-type cytoplasmic male sterility of Plantago lanceolata L

C.F.M. Groenendijk, J.M. Sandbrink, J. Van Brederode, J.M.M. Van Damme

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

    1 Downloads (Pure)

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Mitochondrial DNA variation within P-type cytoplasmic male sterility of Plantago lanceolata L'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Medicine & Life Sciences