Mitochondrial genomes reveal recombination in the presumed asexual Fusarium oxysporum species complex

Balázs Brankovics (Co-auteur), Peter van Dam, Martijn Rep, G. S. de Hoog, Theo A J van der Lee, Cees Waalwijk, A.D. van Diepeningen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Mitochondrial genomes reveal recombination in the presumed asexual Fusarium oxysporum species complex'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences