Mixed feelings. Personal experiences of modernization on Dutch farms and dairy factories

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan conferentiePaperWetenschappelijk

    Originele taal-2Engels
    StatusGepubliceerd - 2017

    Citeer dit