Mixotrophic organisms become more heterotrophic with rising temperature

S. Wilken, J. Huisman, S.M.H. Naus-Wiezer, E. Van Donk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

3 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Mixotrophic organisms become more heterotrophic with rising temperature'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences

Agriculture & Biology