Mizuo Phenomenon in X-linked Retinoschisis; Pathogenesis of the Mizuo Phenomenon

P.T.V.M. de Jong, E. Zrenner, G.J. van Meel, J.E.E. Keunen, D. van Norren

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

154 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1104-1108
TijdschriftArchives of Ophthalmology
Volume109
StatusGepubliceerd - 1991

Citeer dit