Mlck1a is expressed in zebrafish thrombocytes and is an essential component of thrombus formation

E. Tournoij, G.J. Weber, J.W. Akkerman, P.G. de Groot, L. Zon, F.L. Moll, S. Schulte-Merker

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Mlck1a is expressed in zebrafish thrombocytes and is an essential component of thrombus formation'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences