MO25alpha/beta interact with STRADalpha/beta enhancing their ability to bind, activate and localise LKB1 in the cytoplasm

J. Boudeau, A.F. Baas, M. Deak, N.A. Morrice, A. Kieloch, M. Schutkowski, A.R. Prescott, J.C. Clevers, D.R. Alessi

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

371 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)5102-5114
TijdschriftEMBO Journal
Volume22
StatusGepubliceerd - 2003

Citeer dit