Mobilising Resources for the Army and Navy in the Eighteenth-Century Spanish Empire: Comparative, Transnational and Imperial Dimensions

Pepijn Brandon, Sergio Solbes Ferri, Ivan Valdez-Bubnov

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1-8
TijdschriftWar & society
Volume40
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - jan. 2021

Citeer dit