Mobilizing Labour for the Global Coffee Market; Profits from an Unfree Work Regime in Colonial Java.

Onderzoeksoutput: Boek/RapportBoekWetenschappelijkpeer review

298 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
UitgeverijAmsterdam University Press
Aantal pagina's404
StatusGepubliceerd - 2015

Publicatie series

NaamSocial History of Work in Asia
Nr.1

Citeer dit