Modal particle or emerging inflection? The Dutch 'success imperative' revisited.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)173-186
Aantal pagina's14
TijdschriftLinguistics in the Netherlands
Volume35
DOI's
StatusGepubliceerd - 2018

Citeer dit