Model-based clustering of sequential data with an application to contraceptive use dynamics.

[No Value] J. G. Dias, F.J. Willekens

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)135-157
TijdschriftMathematical Population Studies
Volume12
StatusGepubliceerd - 2005

Citeer dit