Model studies on the dynamics of hydrophobic organic compounds in shallow lake ecosystems

X. Kong

Onderzoeksoutput: PhD Thesis (Proefschrift)PhD thesis (Proefschrift)

Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Wageningen University
Begeleider(s)/adviseur
  • Mooij, Wolf M., Promotor
  • Koelmans, Albert A, Promotor, Externe Persoon
Datum van toekenning30 nov. 2018
DOI's
StatusGepubliceerd - 2018

Citeer dit