Modeling approaches to the indirect estimation of migration flows: from entropy to EM

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)239-278
TijdschriftMathematical Population Studies
Volume7
StatusGepubliceerd - 1999

Citeer dit