Modeling Conflict: Representations of Social Groups in Present-Day Dutch Literature

Roel Smeets, Maarten De Pourcq, A. van den Bosch

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Modeling Conflict: Representations of Social Groups in Present-Day Dutch Literature'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences