Modeling early Parkinson's disease pathology with chronic low dose MPTP treatment.

J.A. Korecka, R. Eggers, D.F. Swaab, K. Bossers, J. Verhaagen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)155-167
TijdschriftRestorative Neurology and Neuroscience
Volume31
DOI's
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit