Modeling historical evidence in digital maps: A preliminary sketch

C. van den Heuvel

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)113-126
  Tijdschrifte-Perimetron
  Volume1
  Nummer van het tijdschrift2
  StatusGepubliceerd - 2006

  Citeer dit