Modeling host-microbiota interactions in disease using organoid co-cultures

Cayetano Pleguezuelos-Manzano

Onderzoeksoutput: PhD Thesis (Proefschrift)PhD thesis (Proefschrift)

Originele taal-2Engels
Begeleider(s)/adviseur
  • Clevers, Hans, Promotor
Uitgever
StatusGepubliceerd - 04 jul. 2023

Citeer dit