Modeling interregional migration flows: continuity and change

A. Rogers, F.J. Willekens, J. Raymer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

1 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)231-263
TijdschriftMathematical Population Studies
Volume9
StatusGepubliceerd - 2001

Citeer dit