Modeling invariant object processing based on tight integration of simulated and empirical data in a common brain space.

J.C. Peters, J. Reithler, R. Goebel

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)12
TijdschriftFrontiers in Computational Neuroscience
Volume6
DOI's
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit