Modeling multipartite virus evolution: the genome formula facilitates rapid adaptation to heterogeneous environments

Mark Zwart (Co-auteur), Santiago F. Elena

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

37 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
TijdschriftVirus Evolution
Volume6
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 08 mei 2020

Citeer dit