Modeling of the responses to nitrogen availability of two Plantago species grown at a range of exponential nutrient addition rates

T. Hirose, A.H.J. Freijsen, H. Lambers

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)827-834
  TijdschriftPlant Cell and Environment
  Volume11
  Nummer van het tijdschrift9
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1988

  Citeer dit