Modeling pancreatic cancer with organoids

Lindsey A Baker, Hervé Tiriac, Hans Clevers, David A Tuveson

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Modeling pancreatic cancer with organoids'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences