Modeling Science: Studying the Structure and Dynamics of Science, Editorial of a special issue

K. Börner, W. Glänzel, A. Scharnhorst

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)347-348
Aantal pagina's2
TijdschriftScientometrics
Volume89
Nummer van het tijdschriftS1
DOI's
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit