Modeling the influence of environmental heterogeneity on heavy metal exposure concentrations for terrestrial vertebrates in river floodplains

A.M. Schipper, M. Loos, A.M.J. Ragas, J.P.C. Lopes, B.T. Nolte, S. Wijnhoven, R.S.E.W. Leuven

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  1 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Modeling the influence of environmental heterogeneity on heavy metal exposure concentrations for terrestrial vertebrates in river floodplains'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Medicine & Life Sciences

  Earth & Environmental Sciences

  Chemical Compounds