Modeling water quality in the Anthropocene: Directions for the next-generation aquatic ecosystem models

W.M. Mooij (Co-auteur), D. van Wijk, Arthur HW Beusen, R.J. Brederveld, M. Chang, M.M.P. Cobben, D.L. DeAngelis, A.S. Downing, Pamela Green, A.S. Gsell, Inese Huttunen, J.H. Janse, A.B.G. Janssen, G.M. Hengeveld, X. Kong, Lilith Kramer, J.J. Kuiper, Simon J. Langan, B.A. Nolet, R.J.M. NuijtenMaryna Strokal, Tineke A. Troost, A.M. van Dam, S. Teurlincx

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

25 Citaten (Scopus)
180 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Modeling water quality in the Anthropocene: Directions for the next-generation aquatic ecosystem models'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences

Social Sciences