Modelling and Measuring the Dynamics of Scientific Communication.

D. Lucio-Arias

Onderzoeksoutput: PhD Thesis (Proefschrift)PhD thesis (Proefschrift)

Originele taal-2Niet gedefinieerd
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Universiteit van Amsterdam (UvA)
Begeleider(s)/adviseur
  • Blume, S., Promotor, Externe Persoon
  • Leydesdorff, L., Promotor, Externe Persoon
  • Wyatt, S.M.E., Promotor
Datum van toekenning25 jun. 2010
Plaats van publicatieAmsterdam
StatusGepubliceerd - 2010
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit