Modelling Bewick's Swan telemetry data to assess collision risk for the birds migrating across Europe: a cumulative impact assessment: Interim Report to the Department of Business, Energy and Industrial Strategy

E.C. Rees*, Larry Griffin, Kevin Wood, B.A. Nolet, Rascha Nuijten

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportProfessioneel

Originele taal-2Engels
UitgeverijWildfowl and Wetlands Trust
Aantal pagina's15
StatusGepubliceerd - 2019

Citeer dit