Modelling C and N mineralisation in soil food webs during secondary succession on ex-arable land

R. Holtkamp, A. Van der Wal, P. Kardol, W.H. Van der Putten, P.C. de Ruiter, S.C. Dekker

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Modelling C and N mineralisation in soil food webs during secondary succession on ex-arable land'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences

Agriculture & Biology

Medicine & Life Sciences