Modelling Cryptosporidium infection in human small intestinal and lung organoids

Inha Heo, Devanjali Dutta, Deborah A Schaefer, Nino Iakobachvili, Benedetta Artegiani, Norman Sachs, Kim E Boonekamp, Gregory Bowden, Antoni P A Hendrickx, Robert J L Willems, Peter J Peters, Michael W Riggs, Roberta O'Connor, Hans Clevers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

240 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Modelling Cryptosporidium infection in human small intestinal and lung organoids'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences