Modelling Folksong Melodies

F. Wiering, R.C. Veltkamp, J. Garbers, A. Volk, P. van Kranenburg, L.P. Grijp

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

6 Citaten (Scopus)
426 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)154-171
TijdschriftInterdisciplinary Science Reviews
Volume34
Nummer van het tijdschrift2-3
DOI's
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit