Modelling nutrient cycles in relation to food web structure in a biomanipulated shallow lake

J.H. Janse, E. Van Donk, R.D. Gulati

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  2 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)67-79
  TijdschriftNetherlands Journal of Aquatic Ecology
  Volume29
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1995

  Citeer dit