Modelling Resolutions of the Dutch States General for Digital Historical Research

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan conferentiePaperWetenschappelijkpeer review

57 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
StatusGepubliceerd - 23 nov. 2020

Citeer dit