Modelling the Structure and Dynamics of Science Using Books

Michael Ginda, Andrea Scharnhorst, Katy Borner

Onderzoeksoutput: Working paper/discussiepaperPreprint

34 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Modelling the Structure and Dynamics of Science Using Books'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering & Materials Science