Modern colonization by medical intervention; U.S. medicine in Puerto Rico

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)3-4
TijdschriftNew West Indian Guide
Volume89
StatusGepubliceerd - 2015

Citeer dit