Modern taxonomy of biotechnologically important Aspergillus and Penicillium species

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Modern taxonomy of biotechnologically important Aspergillus and Penicillium species'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Medicine & Life Sciences